Tidszone på Linux

Vores servere opsættes som standard med UTC-timezone.

For at ændre dette, eksempelvis hvis serveren skal drifte en dansk platform og tidszonen ikke er defineret pr. applikationsniveau, kan serverens tidszone nemt rettes.

Tidszonen på serveren styres vha. timedatectl kommandoen:

Vis aktuelle opsætning af tidszonen
timedatectl

Sådan ændres tidszonen
Skal tidszonen ændres til eksempelvis vores tidszone i Danmark, bruges følgende kommando:
sudo timedatectl set-timezone Europe/Copenhagen

Du kan se alle mulige valg med:
timedatectl list-timezones
Hjalp denne artikel dig?
Annuller
Tak!